Disclaimer voor www.ivofinds.com

Ivo Jonker, lead van IvoFinds (hierna te noemen IvoFinds), verleent u hierbij toegang tot www.ivofinds.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

IvoFinds behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

IvoFinds spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van IvoFinds.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. IvoFinds doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan IvoFinds nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende het merk, logo en de programmatuur liggen bij IvoFinds en haar licentiegevers.

Kopi�ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IvoFinds, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Kopi�ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is, of indien anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Credits voor hulp & afgenomen licenties

IvoFinds maakt dankbaar gebruik van een aantal libraries en van gratis beschikbaar gestelde voorbeelden. Dank gaat uit naar:

- quircksmode.org - voor tips over browsercompatibiliteit en xhr.
- jquery.com (MIT) voor hun javascript library.
- freewebsitetemplates.com voor hun gratis te gebruiken templates waarvan IvoFinds deels gebruik maakt.
- fronteed.com voor hun icheck jquery plugin(MIT).
- json.org, hoewel niet langer in gebruik voor hun JSON parser.
- formstone.it voor hun gestylde selects.
- The hopscotch plugin (http://linkedin.github.io/hopscotch/) voor het maken van page-tours.
- jquery-cookie(https://github.com/carhartl/jquery-cookie) voor hun cookie plugin.
- tooltipster(http://iamceege.github.io/tooltipster/) voor hun tooltips.
- jqueryui.com voor hun jquery ui plugins, modules en widgets.
- graphicsfuel.com voor hun social media icoontjes.

Zie onze html/js broncode voor de implementaties en licenties.

Privacy

Om misbruik te kunnen detecteren en de 'frontpage' van dynamische content te voorzien (wat anderen vonden, de top 10 populairse shops), is IvoFinds genoodzaakt informatie vast te leggen over het gebruik van de site. Deze informatie is low-level, en er worden b.v. geen ip-adressen aan persoonsgegevens gekoppeld.

Cookies
IvoFinds maakt gebruik van cookies. Primair worden deze cookies gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. (o.a. om bij te houden of de 'tips' al gegeven zijn en om te zorgen dat favorieten niet vergeten worden.)

Aanvullend houden wij ook cookies bij om te zien hoeveel onze site bezocht wordt. Dit betekent ook dat wij uw bezoek vastleggen. Mocht u dit niet willen, zie dan onderstaand kader.